apeei.entitats.lagarriga.cat

Objectius

OBJECTIUS DE L’ASSOCIACIACIÓ PER L’EDUCACIÓ EMOCIONAL INTEGRAL (APEEI)

Els fins de l’Associació per l’Educació Emocional Integral són:

1. Promoure l’autoconeixement i el creixement personal per tal de formar persones amb una bona autoestima, autònomes, interdependents, responsables i solidàries.

2. Treballar tant amb institucions privades com públiques amb l’objectiu de promoure l’autoconeixement i l’educació emocional a escala social en tots els àmbits i així aconseguir una educació integral que assoleixi els valors de l’Associació.

3. Realitzar activitats de formació permanent adreçades al professorat no universitari.

4. Promoure i difondre en els mitjans de comunicació i informació sobre la importància de l’autoconeixement i de l’educació emocional integral.

5. Conscienciar a la població en general sobre la importància de l’educació emocional integral com a forma de prevenció inespecífica i la seva influència positiva en el desenvolupament personal.

6. Impulsar i col·laborar en campanyes de conscienciació sobre la importància de l’autoconeixement i de l’educació emocional integral.

7. Promoure la investigació en l’àmbit de l’educació emocional i les relacions intrapersonals i interpersonals.

8. Aconseguir la normalització de l’Educació Emocional Integral i la seva implementació en els diferents sectors i àmbits de la societat en general: educació, formació, cultura, sanitat, justícia, administració pública, esports, mitjans de comunicació i serveis socials.

9. Ser un punt de referència en l’aprenentatge, en la formació, en la informació, en recursos,… per a tots els agents educatius a Catalunya i a l’estat espanyol de l’educació emocional integral com a prevenció inespecífica.