apeei.entitats.lagarriga.cat

Presentació

L’Associació Per l’Educació Emocional Integral (APEEI) és una associació sense ànim de lucre que fomenta l’educació emocional integral per millorar les habilitats i estratègies personals.

Les persones amb una bona educació emocional es desenvolupen millor en les situacions socials (àmbit de la feina, familiar, amics), tenen més èxit i menys probabilitats de desenvolupar dependències a substàncies o de viure situacions com ara el bullying, la  violència de gènere, la violència filioparental, …

OFERIM:

Tallers vivencials, xerrades i conferències d’autoconeixement, autoestima i educació emocional dirigits a:

  • Infants i adolescents, sobre reconeixement i gestió de les pròpies emocions, prevenció de bullying i del consum de drogues i alcohol, …

  • Adults, sobre com posar límits, com gestionar conflictes en la família i en l’àmbit del treball…

  • Dones, sobre prevenció i actuació en front de la violència de gènere…

  • Pares i mares, sobre com educar efectivament, com posar límits, com fomentar la pròpia responsabilitat dels nostres fills/es…

  • Mestres i professorat, sobre l’apoderament i la gestió de conflictes en l’aula.